Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument oceniający obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymaga aktualizacji raz na 10 lat. Może być sporządzone i poświadczone wyłącznie przez uprawnionego specjalistę.

OBIEKTY OBJĘTE  OBOWIĄZKIEM POSIADANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO

 • budynki oddawane do użytkowania
 • budynki istniejące i lokale podlegające zbyciu, sprzedaży lub najmowi
 • budynki, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub modernizacji
Do czego POTRZEBNE SĄ ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
 • Certyfikacja skłania do budowy energooszczędnej, a także do termodermomorednizacji istniejących już budynków. Zmniejszenie zużycia energii oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji!
 • Mniejsze zużycie energii to także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych!
 • Świadectwo jest dokumentem poświadczającym wartość lokalu lub obiektu budowlanego w transakcjach najmu bądź sprzedaży, dla kupującego natomiast jest zabezpieczeniem przed kupnem wadliwego lokalu/obiektu budowlanego.

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE ZLECENIA:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny) dla wszystkich rodzajów budynków
 • Świadectwo energetyczne (tzw. certyfikat energetyczny na potrzeby ekologicznych kredytów hipotecznych 
 • Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji, jako załącznik do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu "System zielonych inwestycji" (GIS - Green Inwestment  Scheme) oraz audyt jako opracowanie do wniosku na zmniejszenie mocy cieplnej zamówionej 
 • Badanie i pomiar termowizyjny w budownictwie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle 
 • Sporządzanie wniosków do instytucji finansującej(bank, NFOSiGW, WFOSiGW i inne) w ramach dziania termomodernizacyjnego 
 • Wykonujemy inwentaryzację dla każdego zleconego budynku, również na potrzeby audytu energetycznego
 

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od zlecenia.

 Powered by: www.cdx.pl