Dofinansowania i dopłaty z funduszy europejskich

Specjalizujemy się w kompleksowym opracowaniu dokumentacji, niezbędnej do skutecznego ubiegania się o dotacje unijne.
Cały proces skutecznego ubiegania się dotacje unijne nie jest sprawą łatwą. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie aplikacji unijnej, kompleksowości i elastyczności w działaniu oraz podejmowaniu decyzji, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych. 

Oferta naszych usług w zakresie doradztwa i pozyskania funduszy unijnych:

  • pomoc w dostosowaniu planowanej inwestycji do wymogów unijnych
  • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji
  • sporządzenie wniosku o dotację wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami
  • opracowanie biznes planu i studium wykonalności
  • monitorowanie i kontrola realizacji unijnego projektu
  • przygotowanie wniosku o płatność
  • pomoc w przygotowywaniu sprawozdań okresowych i końcowych
  • rozliczenie całego projektu
  • na specjalne życzenie - dodatkowe usługi związane z procesem aplikowania o dotacje
 
Podanie bliższych informacji pozwoli ocenić Państwa możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej. Proszę o przesłanie ich poprzez e-mail lub formularz zamieszczony na stronie. Szczegółowe opisanie planowanej inwestycji pozwoli precyzyjnie określić Państwa szansę na pozyskanie dotacji unijnych. W ten sposób będzie można rzetelnie dokonać analizy  i bezpłatnie wskazać propozycje pozyskania dotacji na realizację Państwa projektu, uwzględniając optymalne źródło finansowania, poziom dofinansowania (w %), termin naboru wniosków oraz przedstawimy indywidualną ofertę cenową.
Zapewniamy pełną dyskrecje i zachowanie tajemnicy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia
 Powered by: www.cdx.pl