Jesteśmy zaangażowani, z konsekwencją dążymy do perfekcji i stawiamy sobie za najważniejsze potrzeby naszych klientów.

Nasza firma  działa w branży Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Korzystanie z naszej wiedzy jest dla Państwa gwarancją najwyższych usług, kompetencji i profesjonalizmu realizowanych przez zespół SPECJALISTÓW pracujących w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe w Służbie BHP oraz PPOŻ nabyte podczas wieloletniej pracy.

Szkolenia BHP prowadzimy korzystając z  pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych urządzeń audiowizualnych. Pozwala nam to w pełni dostosować się do rosnących wymagań przyszłości i utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług. Dla wygody Klientów oraz oszczędności czasu, szkolenia realizujemy w miejscu działalności Firmy, lub innym wybranym przez Klienta miejscu. Terminy szkoleń całkowicie dostosowujemy do Państwa wymagań. Opierając się na obowiązujących przepisach prawa oferujemy outsourcing BHP dla firm zatrudniających do 100 pracowników. W ramach, którego zostaje podpisana umowa dotyczącej stałej obsługi BHP i PPOŻ, w zakres której oferujemy szereg bezpłatnych usług: (szkolenia wstępne, okresowe, opracowywanie instrukcji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, comiesięczne kontrole stanu bhp i ppoż., bieżące konsultacje). 

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników oferujemy pomoc przy tworzeniu służby BHP. Zakres naszych usług obejmuje również jednorazową pomoc przy wykonywaniu zadań służby BHP. Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w tej samej branży uzupełniając się wzajemnie w celu jak najwyższej jakości oferowanych usług.

Zakres usług BHP i PPOŻ obejmuje:

 • kompleksowa obsługa firm:
  • szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców oraz pracowników,
   • szkolenia wstępne 
   • szkolenia okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno - biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych)
  • szkolenia z zakresu ppoż. dla pracodawców oraz pracowników - ćwiczenie próbnej ewakuacji,
  • szkolenia podstawowe z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji bhp,
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 • kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie (raporty roczne i problemowe), 
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy, 
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne).
 

 

 Powered by: www.cdx.pl