MISJA FIRMY

Oszczędzamy Państwa czas i energię.
Starter to dynamicznie rozwijająca się firma, której działalność opiera się na kompleksowej obsłudze firm, rolników oraz osób indywidualnych. Celem działalności naszej firmy jest zapewnienie pełnej obsługi księgowej, kadrowej, płacowej, BHP, PPOŻ.

Posiadamy

  • Licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 46468/2010 oraz 
  • Wpis do rejestru w Ministerstwie Infrastruktury Departament Rynku Budowlanego i Techniki pod nr 2982 z dn. 03.02.2010,
  • Wymagane ubezpieczenia OC działalności biura rachunkowego.

Od 1989 r. niespójność, niejednorodność i ciągłe zmiany  przepisów powodują trudności w podejmowaniu decyzji na gruncie księgowym, podatkowym i biznesowym. Nasza firma chce zapewnić Państwu jak najwyższy poziom świadczonych usług stale podnosząc swoje kwalifikacje i wiedzę korzystając ze szkoleń, konferencji i literatury fachowej.
Realizujemy zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykładniami prawa, poglądami i praktyką orzeczniczą organów podatkowych i sądów.
 
Naszym celem jest zapewnienie fachowej i kompleksowej obsługi Państwa firmy pod względem merytorycznym i formalnym, w taki sposób, aby przedsiębiorca mógł skoncentrować się na rozwoju własnej firmy, a nie na śledzeniu ciągle zmieniających się przepisów. Nie muszą już Państwo organizować struktury, ponosić kosztów pracowniczych, oprogramowania, komputerów, inwestować w szkolenia działu finansów. Naszym celem jest umożliwienie Państwu skoncentrowania się na Waszej działalności.
 

Oprócz doświadczenia i wiedzy w wyżej wymienionym zakresie jesteśmy gotowi  nawiązać z Państwem współpracę w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych wraz ze studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych, tworzeniem wniosków o dofinansowania i biznesplanów w ramach działań kategoryzowanych oraz programów dedykowanych, sporządzaniu wniosków o dopłaty rolnicze, kompleksowym prowadzeniem projektów, które otrzymały dotację, łącznie z ich rozliczeniem.

Nasza firma zajmuje się również profesjonalnie usługami w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, sporządzanie projektowej charakterystyki energetycznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji.

 
 Powered by: www.cdx.pl